Uddannelsen

Sample ImageEr du parat til at yde, hvad der kræves for at nyde vores dejlige sport, så venter der mange gode timer og oplevelser såvel i luften som på jorden i selskab med klubkammeraterne. Det hele starter med at du påbegynder uddannelsen til Svæveflyve–certifikat. Uddannelsen foregår i klubbens regi og er tilrettelagt af Dansk Svæveflyver Union (DSvU) efter godkendelse af Trafikstyrelsen. Uddannelsen er grundig og har sikkerheden i højsædet, men er ikke vanskelig, hvorfor svæveflyvning er for alle.

Sample ImageDen første del af uddannelsen kaldes A-skolingen. I denne del lærer du at manøvrere flyet, herunder at starte og lande flyet sikkert. Skolingen foregår på klubbens 2-sædede skolefly med en instruktør i bagsædet. Når du og instruktøren er sikre på, at du er klar, afsluttes denne del af uddannelsen med de første flyvninger på egen hånd. Kravet for at ”gå solo” er, at du er min. 15 år gammel og har bestået en mini-teoriprøve, hvor den mest basale viden kontrolleres, samt har gennemgået en helbredsundersøgelse ved en flyvelæge. Desuden skal du have gennemført minimum 25 flyvninger og have en samlet flyvetid på minimum 3 timer. Det er dog til enhver tid din instruktør, der afgør om du er klar til solo. Det er en god ide at få foretaget helbredsundersøgelsen inden du når alt for langt i skolingen. Der stilles ikke de store krav til helbred, fx er briller ingen hindring, men det er alligevel bittert at skulle stoppe, netop som man har forelsket sig i sporten.

Sample ImageDen næste del af uddannelsen er B-skolingen, som foregår ved en vekslen mellem overvågede soloflyvninger og flyvninger med instruktør. Denne del går ud på at træne videre med det der blev lært under A-skolingen og samtidigt samle erfaring og opnå rutine. Det er også under denne del, at du for alvor lærer at udnytte termikken og derved gennemføre længerevarende flyvninger. Når du via B-skolingen har opnået de nødvendige kundskaber og samtidigt opfylder kravene om minimum antal starter og flyvetid, indstilles du enten til prøve til lokalflyvningsbevis (min. 70 flyvninger og 12 timer, heraf 20 flyvninger og 5 timer solo) eller prøve til S-certifikat (min. 90 flyvninger og 24 timer, heraf 30 flyvninger og 11 timer solo samt være fyldt 16 år), afhængig af de opnåede antal starter og den opnåede flyvetid. Du skal dog forinden have bestået en teoriprøve.

Teoriundervisningen foregår også i klubbens regi - typisk i løbet af en vinter. Teoriprøven er p.t. en multiple choice-opgave med 12 spørgsmål i hvert af fagene Love & bestemmelser, Meteorologi, Aerodynamik, Flyvelære, Instrument- & materiellære samt Menneskelig ydeevne og begrænsning. Man må have maksimalt 3 fejl i hvert fag for at kunne bestå. Har du ikke nok flyvetimer og/eller starter til at opnå S-certifikat, eller er du endnu ikke fyldt 16 år, kan du som nævnt indstilles til lokalflyvningsprøve. Opnås lokalflyvningstilladelse kan du flyve så længe du ønsker på denne, men den begrænsning, at du ikke må flyve længere væk fra pladsen, end du altid er i stand til at glide tilbage til denne i god højde.

Sample ImageNår du opfylder time, start- og alderskrav kan du indstilles til den endelige prøve til S-certifikat og derefter, hvis du vil, begynde at lære strækflyvningens kunst og få det fulde udbytte af svæveflyvningen på lange flyvninger rundt om i landet på egen hånd eller sammen med andre. Hvor lang tid skolingen tager afhænger helt af din egen indsats, dvs. hvor tit du møder op på flyvpladsen og læser på teorien. Med en meget aktiv indsats og lidt ”anlæg” for flyvning kan S–certifikatet opnås på et år, men det er meget individuelt, hvor lang tid der bruges. Hvad det koster, kan du se et overslag over her.

Selvfølgelig skal du prøve en tur eller flere, inden du beslutter dig for at gå i gang med uddannelsen. Klik her for nærmere oplysninger om prøveture.

Svæveflycertifikat
Overvejer du at begynder på svæveflyverpilotuddannelsen?

- Ring eller skriv til klubben -

Bliv svæveflyver

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Aarhus Svæveflyveklub