Kontingent og priser

Kontingenter og priser for Aarhus Svæveflyveklub pr. 1. april 2019.
Opdateret 7.4.2019 af Mikkel Als

Prøvemedlem

Inden du går i gang med uddannelsen, er det en god ide at tage en eller flere prøveture.

Du kan vælge at blive prøvemedlem 1 måned for kr. 425,- hvilket inkluderer en flyvetur på max 20 minutter, som passager. Yderligere flyvninger i denne måned koster kr. 150,- pr. start (max 20 minutter). Ekstra flyvetid under en flyvning kan tilkøbes for kr. 75,- pr. påbegyndt 15 minutter.

Hvis flyvning er noget for dig kan du købe en prøvepakke med yderligere 5 prøveflyvninger med en uddannet instruktør til 550,-. Her deltager du på elevholdet og er med til skoleflyvning. Prøvepakken kan sammen med prøvemedlemsskabet ombyttes til aktivt kontingent.

Det koster det at lære at svæveflyve

Hvis du vil lære at svæveflyve i Aarhus Svæveflyveklub betaler du kr. 1.295,- pr. måned (995,- for studerende og juniorer)*. Det indeholder fri starter og flyvning i klubfly. Det indeholder også kontingent til Dansk Svæveflyver Union, samt teoriundervisning. Instruktørerne arbejder frivilligt i klubben, så dem betaler du ikke til. Til gengæld forventer klubben at du deltager i nogle af de arbejdsgrupper, der er i klubben f.eks. hjælper med at slå græs på banen.

Ved indmeldelse betaler du desuden et depositum på 2.000,-. 50% ved indmeldelse af de øvrige 50% efter 3 måneder.

* Juniorer defineres som personer under 18 år.
Studerende defineres som personer mellem 18 og 30 år, der er optaget på en SU berettiget uddannelse.

Kontingent 2019

 

Senior

Junior og studerende*

Svæveflyver klubfly
Fri Starter og flyvning klubfly

Kr. 1.295,- pr. md.

Kr. 995,- pr. md.

Svæveflyver Elev
Fri Starter og flyvning klubfly

Kr. 1.295,- pr. md.

Kr. 995,- pr. md.

Svæveflyver privat fly
Fri starter og PFT 2-sædet

Kr. 685,- pr. md.

Kr. 540,- pr. md.

Svæveflyver forældre (børn u. 7 år)
Fri starter og flyvning, dog max 12 timer årligt. Ingen vagtturnus

Kr. 995,- pr. md.

Kr. 850,- pr. md. 

Svæveflyver Basis
Start- og flyafgift efter takster

Kr. 625,- pr. md.

Kr. 460,- pr. md.

Svæveflyver TMG
Ingen flyvning fra true

Kr. 520,- pr. md.

Kr. 410,- pr. md.

Svæveflyver Hvilende (PFT) Opkræves årligt

Kr. 265,- pr. md.

Kr. 265,- pr. md.

Passive medlemmer

Kr. 450,- pr. år

Kr. 450,- pr. år

Ungdomsmedlemmer         

Kr. 75,- pr år

Kr. 75,- pr år

 


* Juniorer defineres som personer under 18 år.
Studerende defineres som personer mellem 18 og 30 år der er optaget på en SU berettiget uddannelse.

Alle ovenstående kontingenter undtagen for kontingent for Passive medlemmer og Ungdomsmedlemmer inkluderer kontingent til DSVU, KDA og Nordic Gliding Magazine.

Der er 3 måneders varsel for opsigelse af aktivt medlemskab, dog har nyindmeldte kun 1 måneds opsigelse de første 3 måneders medlemskab. 

For medlemmer med mindst 1 års aktivt medlemskab er der 1 måneds varsel for skifte til lavere kontingent. For øvrige aktive medlemskaber er der 3 måneders varsel for skifte til lavere kontingent.

Skiftes der til lavere kontingenttype skal skiftet vare minimum en periode på 12 måneder fra meddelelsen om skiftet. Hvis der skiftes til et højere kontingent før perioden er udløbet, skal differencen mellem det høje og lave kontingent betales for hele perioden. 

Kontingenter betales månedsvis forud, hvorfor ændringer træder i kraft den 1. i en måned.

Kontingentet ”Svæveflyver Elev” fortsætter automatisk videre til kontingentet ”Svæveflyver Klubfly” ved afslutning af uddannelsen (Bestået praktisk prøve til Svæveflyvercertifikat).

Prøvemedlemmer

Prøvemedlem

Kr. 425,-

Månedskontingent inklusiv en flyvning på max. 20 min.

Ekstra start

Kr. 150,- inkl. optil 15 minutter flyvning

Ekstra flyvetid

Kr 75,- pr. påbegyndt 15 min

   

Prøvepakke

Kr. 550 kr.

Giver ret til yderligere 5 prøveflyvninger med Instruktør i den måned prøvemedlemskabet løber. Prøvepakken kan sammen med prøve medlemskontingent ombyttes til aktivt kontingent

Flyvetidsafgifter

ASK 21

Kr. 360,- pr. time (6.00 pr minut)

Twin Astir

Kr. 240,- pr. time (4,00 pr minut)

LS-4

Kr. 360,- pr. time (6,00 pr minut)

DG-300

Kr. 360,- pr. time (6,00 pr minut)

LS 1f

Kr. 240,- pr. time (4,00 pr minut)

ASW 19

Kr. 210,- pr. time (3,50 pr minut)

Junior

Kr. 240,- pr. time (4,00 pr minut)

Dagsleje af fly

3 timers flyvetid

Skal altid ansøges til bestyrelsen jvf. booking reglementet.
Der afregnes ikke flyvetid for flyvning over 3 timer på samme dag

Startafgifter

Spilstart

Kr. 60,- pr start

Øvrige priser

Garageleje transportvogn inkl. værksteds rådighed og affugtning

Kr. 235,- pr. md.

Garageleje opspændt flyver inkl. værksteds rådighed og affugtning 

Kr. 470,- pr. md. 

S-teori for ikke medlemmer, ekskl. gebyrer og materialer

Kr. 1.750,-

 

Depositum

Alle medlemmer betaler ved indmeldelse depositum på kr. 2.000,-. Ved indmeldelse kr. 1.000,- og ved 3. måneds opkrævning kr. 1.000,-.
Depositum dækker kontingentrestancer. Overskydende depositum udbetales ved udmeldelse af klubben.

 

Øvrige udgifter som skal forventes i forbindelse med skoling.

- Udstedelse af certifikat (gebyr til SLV)

kr. 1.160,-

- S-certifikat årsgebyr (gebyr til SLV)

kr. 795,-

- Udstedelse af medical (gebyr til SLV)

kr. 700,-


Lægeundersøgelse
Skal gennemføres inden 1. solo - class 2, afregnes direkte med lægen, normalt ca. kr. 1.500-2.000.

Find en læge på: www.daflo.dk

Klubbens konto
Konto nr. 5381 0280134

Bliv svæveflyver

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Aarhus Svæveflyveklub